Opis izdelka

Izdelava kipa v naravni velikosti v materialu Makedonski Sivec – delo kiparja: Edo Ščuk.